Tuesday, 29 March 2011

NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4

(TILAWAH AL-QURAN)
MANUSIA PERLU BERSYUKUR

Nikmt Kurniaan Allah
 • Iman
 • Islam
 • Akal
 • Kesihatan tubuh badan
Cara bersyukur
Anggota
Cara
Hati
Sentiasa mengingati Allah
Lidah
Mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat
Tubuh Badan
Menggunakan nikmat untuk kebaikan (zakat, sedekah)

Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, Lut
Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hud a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta
Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi
Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka
Sebab umat terdahulu dibinasakan
 1. Menorak ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul
 2. Menuduh nabi dan rasul sebagai pendusta
 3. Melakukan kemungkaran dan maksiat
 4. Tidak mahu bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan
Tugas manusia sebagai khalifah
 • beribadat kepada-Nya
 • menegakkan agama Islam
 • melaksanakan amar makruf nahi mungkar
 • membangun dan mengurus alam dengan baik berdasarkan syariat
Pengajaran ayat
 • Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar
 • manusia mesti bersyukur nikmat Allah
 • orang tidak bersyukur diazab Allah
LATIHAN
 1. Nyatakan 2 langkah yang perlu dilakukan supaya nikmat sentiasa bertambah
 2. Nyatakan 2 ikhtibar yang patut diambil oleh generasi kini daripada peristiwa yang menimpa kaum terdahulu 
HADIS
(MAKANAN YANG BAIK)

Ciri makanan yang baik
 • Makanan mengandungi pelbagai zat
 • Dari jenis yang halal menurut syarak
 • Tumbuhan yang halal kecuali yang memudaratkan
 • Haiwan yang halal dan disembelih
Hikmat memilih makanan yang baik
 • Menjaga kesihatan badan
 • Memelihara kewarasan akal
 • Dimakbulkan doa
 • Menjauhi seksaan neraka
Sebab doa tidak dimakbulkan Allah
 • Pengambilan makanan dan minuman yang haram
 • Berpakaian tidak menutup aurat
 • Solat yang dilakukan tidak sempurna
Rukhsah makan dan minum yang haram
 • Terdapat makanan dan minuman yang haram sahaja
 • Makanan dan minuman sekadar menyelamatkan nyawa
 • Makan dan minum bukan untuk kenyang 

AKIDAH
(PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN)

Maksud iman
 • Dari segi bahasa ialah percaya
 • Menurut ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan dihati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota
Keperluan iman dalam kehidupan
 • Membentuk insane muslim sejati
 • Supaya istiqamah dalam ibadat
 • Bertanggungjawab dan amanah
 • Melakukan kebaikan
 • Sabar dan redha menghadapi kesusahan
Perkara-perkara yang membatalkan iman
a)       syirik ( syirik jail dan syirik khafi)
 • Syirik bermaksud menyekutukan allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya (perbuatan)
 • Syirik jail bermaksud perlakuan syirik secara terang-terangan (contohnya: Menyembah berhala) ia membatalkan iman atau akidah
 • Syirik khafi bermaksud tidak meletakkan allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat (contohnya: riak, ujub dan takbur) iman atau akidah tidak terbatal tetapi merosakkan iman atau akidah.
b)       Kufur (kufur hakikat dan kufur nikmat)
 • kufur bermaksud tidak percaya kepada allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad.
 • Kufur hakikat bermaksud ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. (contohnya: menolak hokum yang terdapat dalam al-Quran)
 • Kufur nikmat bermaksud mengingkari allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaannya. (contohnya: boros membelanjakan harta)
c)       Riddah
 • Maksudnya berpaling atau keluar daripada agama Islam.
 • Seseorang itu boleh menjadi murtad melalui:
CARA
HURAIAN
I’tikad
Berniat hendak meninggalkan agama Islam
Perkataan
Mengistiharkan dirinya keluar daripada agama Islam
Perbuatan
Menganut agama selain daripada agama Islam

Kesan daripada perbuatan riddah
 • Hubungan suami isteri terfasakh
 • Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam
 • Hartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama Islam
 • Haram dikebumikan diperkuburan Islam
 • Menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
Cara menangani orang murtad
 • Memberi nasihat supaya dia bertaubat
 • Membari perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf
 • Menguatkuasakan hukuman Islam iaiti dibunuh
Hikmah hukuman bunuh terhadap orang murtad
 • Membari amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan
 • Mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama Islam
 • Menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah belah dan huru-hara
 • Menghalang perbuatan yang merendah dan memburukkan agama Islam
d)       Khurafat
 • Ia bermaksud kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam
Contoh khurafat yang masih diamalkan dalam masyarakat
 • mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang
 • mempercayaai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial
 • Membuang ancak bagi menghalau hantu
 • Mengunjungi kubur yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu hajat.
Kesan mempercayai dan mengamalkan khurafat
 • menyebabkan syirik dan batal imannya
 • membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara yang sia-sia
 • menyekat akal berfikir secara logic dan sistematik
 • masyarakat akan menjadi mundur kerana dipengaruhi oleh khayalan.
e)       Sihir
 • Ia bermaksud ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib iaitu dengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudarat atau mengelirukan manusia.
Cara mengelakkan daripada terkena sihir
 • Beriman sepenuhnya kepada kekuasaan allah
 • Sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada terkena sihir
 • Sentiasa membaca al-Quran
 • Beribadah dengan ikhlas
f)        Nifak (Munafik)
 • Ia bermaksud berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada allah.
 • Orang yang melakukan sifat ini digelar munafik.
Akibat buruk munafik
 • Menghilangkan sikap percaya mempercayai
 • Melemahkan perpaduan masyarakat
 • Menghancurkan kekuatan umat Islam
 • Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan di akhirat
 • Menghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam.

IBADAT
(KEWAJIPAN HAJI DAN UMRAH)

 • Haji dan umrah ialah rukun Islam ke 5.
 • Wajib ditunaikan sekali seumur hidup
 • Perbuatan berhutang atau bergadai harta dengan tujuan untuk menunaikan fardu haji adalah tidak menepati kehendak syariat.
Pengertian haji dan umrah

Bahasa
Istilah
Haji
Mngunjungi tempat yang mulia
Mengunjungi baitullah al-haram di mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu
Umrah
Ziarah
Menziarahi batullah al-haram kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya.

UPAH HAJI
 • Ia bermaksud melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain.
 • Ditunaikan oleh warisnya atau orang lain
a)       meninggal dunia
 • seseorang yang telah memenuhi syarat wajib menunaikan haji tetapi tidak melaksanakannya tanpa sebarang halangan atau uzur syar’I kemudian dia meninggal dunia kewajipan haji tetap tidak gugur.
 • Hajinya hendaklah ditunaikan oleh warisnya atau orang lain.
b)       tidak mempunyai keupayaan fizikal
 • Iaitu orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, tua dan sebagainya.
 • Orang yang mengambil upah haji mereka disyaratkan menunaikan hajinya terlebih dahulu.
HIKMAH UPAH HAJI
 • Memberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya.
 • Orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya
 • Memberi peluang kepada anak atau ahli keluarganya berbakti kepada ibubapa atau keluarga yang telah meninggal.
HIKMAH HAJI
INDIVIDU
MASYARAKAT
Menghapuskan dosa-dosa kecil
Saling berkenalan sesame umat Islam
Membersihkan jiwa daripada maksiat
Membantu mempertingkatkan ekonomi umat Islam
Memperbaharui ikrar keimanan kepada Allah
Membentuk pakatan bersama menghadapi musuh
Melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan
Meneguhkan hubungan persaudaraan umat Islam

CARA MENYEMPURNAKAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Syarat wajib haji
v      Islam                       (Tidak wajib ke atas orang kafir dan murtas)
v      Baligh                     (Tidak wajib ke atas kanak-kanak)
v      Berakal                   (Tidak wajib ke atas orang gila)
v      Berkuasa                (Tidak wajib ke atas orang yang tidak berkemampuan menunaikannya)
v      Merdeka                (Tidak wajib ke atas hamba)

Rukun haji dan umrah
 • Semua rukun adalah dalam bentuk perbuatan kecuali niat
 • Tertinggal salah satu rukun maka hajinya tidak sah
 1. Niat ihram
 • Iaitu berniat menunaikan haji di miqat setelah memakai ihram
 1. Wuquf di padang arafah
 • Walaupun hanya sekejap di antara gelincir matahari pada 9 zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 zulhijjah
 1. Tawaf
 • Iaitu mengelilingi baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada Allah
 • Dilakukan selepas wukuf di arafah bagi haji dan selepas niat ihram bagi umrah.
Jenis-jenis tawaf
a.        Tawaf qudum
  • Iaitu tawaf selamat datatang. Ia disunatkan bagi mereka yang baru sampai ke mekah
b.       Tawaf ifadah atau tawaf rukun
  • Iaitu tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji.
c.        Tawaf wadak
  • Iaitu tawaf selamat tinggal. Ia sunat dilakukan oleh orang yang hendak meninggalkan kota mekah
d.       Tawaf sunat
  • Iaitu tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa
 1. Sa’ie
 • Iaitu jalan berulang-alik dari bukit safa ke marwah sebanyak 7 kali
Syarat-syarat saie
  1. Hendaklah dimulai dari safa dan berakhir di marwah
  2. Dilakukan sebanyak 7 kali
  3. Dilakukan selepas tawaf rukun (tawaf ifadhah)
  4. Dilakukan dengan perjalanan biasa
  5. Memulakan niat saie semasa mula di safa.
 1. Bercukur
 • Bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai setelah selesai saie.
 1. Tertib
 • melakukan rukun haji mengikut sususan
Perbezaan antara rukun haji dan umrah
Rukun Haji
Rukun Umrah
1. Niat melakukan haji
1. Niat melakukan umrah
2. Wukuf di Arafah
2. Tiada ibadah wukuf

WAJIB HAJI DAN UMRAH
 • Jika tertinggal salah satu daripada wajib haji, hajinya sah tetapi dikenakan dan atau denda mengikut kadar yang ditentukan
WAJIB HAJI
 1. Berniat ihram di miqat
 • miqat ialah sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat ihram haji atau umrah
Miqat terbahagi kepada 2 iaitu:
  1. Miqat zamani (masa).
  • Ia bermula dari bulan syawal hingga sebelum terbit fajar kedua (fajar sadiq) pada hari kesepuluh bulan zulhijjah.
  1. Miqat makani (tempat)
 1. Bermalam di muzdalifah
 • Terletak antara arafah dan mina
 • Pada selepas separuh malam ke 10 zulhijjah iaitu selepas wukuf di arafah dan sebelum terbit fajar.
 1. Melontar jamratul aqobah
 • Selepas bermalam di muzdalifah.
 • Melontar selepas tengah malam pada 10 zulhijjah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari pada 13 zulhijjah.
 • Waktu afdhal ialah pagi 10 zulhijjah.
 1. Bermalam di Mina
 • Pada hari tasyrik iaitu 11, 12, 13 zulhijjah.
 • Memadai tinggal pada sebahagian besar setiap malam tersebut.
 1. Melontar ketiga-tiga jamrah
 • Melontar di jamratul ula, jamratul wusto dan jamratul aqobah dengan menggunakan 7 anak batu pada tiap-tiap jamrah
 • Dilakukan selepas gelincir matahari pada hari rasyrik hingga terbit fajar kecuali pada 13 zulhijjah hingga terbenam matahari.
 1. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram
 • Sekiranya melakukan juga dia wajib membayar dam

WAJIB UMRAH

1. Berniat ihram di miqat (sama dengan miqat haji)
2. Meninggalkan perkara2 yg dilarang semasa ihram.

SUNAT-SUNAT HAJI

- Mandi ketika hendak berniat ihram di miqat
- Sembahyang 2 rakaat sebelum berniat ihram
- Memaikai pakaian ihram bewarna putih
- Memotong kuku sebelum ihram
- Membanyakkan ucapan talbiah semasa ihram sehingga melontar di jamrah aqobah
- Mandi ketika hendak meninggalkan kota mekah dan ketika hendak wukuf di padang arafah.

PERKARA-PERKARA YANG DILARANG KETIKA IHRAM

- Memakai pakaian yg berjahit bg lelaki
- Memakai wangi-wangian
- Memotong kuku
- Memotong rambut atau mana-mana bulu pd anggota badan
- Menutup kepala bagi lelaki
- Menutup muka dan 2 tapak tangan bg wanita
- Memakai minyak rambut di kepala atau janggut
- Mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram
- Berburu binatang buruan darat
- Bernikah atau menikahkan
- Melakukan perkara2 yg merupakan permulaan kepada persetubuhan
- Bersetubuh

HIKMAH DIADAKAN LARANGAN IHRAM

- Manusia sama sahaja di sisi Allah
- Menguji keimanan dan kesabaran manusia dlm melakukan ibadah kpd Allah
- Melatih manusia supaya lebih berdisiplin.

CARA MENGAERJAKAN HAJI

1. Mengerjakan haji ifrad
- Haji ifrad bermaksud mengerjakan amalan haji dan umrah secara berasingan, sama ada melakukan umrah sebelum masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu diikuti mengerjakan umrah.
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini ialah ia lebih afdhal dan jemaah haji tidak dikenakan dam (denda)

2. Mengerjakan haji tamattuk
- Haji tamatuk bermaksud mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji diikuti dengan mengerjakan haji
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini ialah memberi kelapangan dan keselesaan kpd jemaah dlm mengerjakan ibadah haji. Mereka boleh meninggalkan ihram umrah tetapi dikenakan dam.

3. Mengerjakan haji qiran
- Haji qiran bermaksud mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak.
- Kebaikan dan kesan mengerjakan haji ini memberi kesenangan dan kemudahan kpd jemaah haji. Mengerjakan haji ini mengambil masa yg singkat tetapi dikenakan dam.

92 comments:

 1. kalau ada yg salah tolong2 la tegur yer... setiap manusia ada sifat terlalai atau terlupa..

  ReplyDelete
  Replies
  1. best lah ..mudah phm ..thank ckgu

   Delete
  2. ustaz..bukan ke tawaf widak tu wajib ke?

   Delete
  3. x ada istinbat hukum ke?

   Delete
 2. mantap la..ni wajib aply GC ni..hehe

  ReplyDelete
 3. dunia je 2... yg penting keje ikhlas krn Allah... tp nota kt sini aku xtambah dah... klu nk kena ambik kt tmpt download... smp demam2 aku buat bende ni... ni pun tgh demam panas... dh la kt tepen lg ni... mcm mana mau blk pun xtau.. huhu

  ReplyDelete
  Replies
  1. ustazz...bukan ke tawaf widak(tawaf selamat tinggal) tu wajib dikerjakan?

   Delete
 4. Cikgu,kat bahagian kaum Ad tu ada tertulis Nabi Hus,tolong betulkan jadi Nabi Hud.

  ReplyDelete
 5. telah dibetulkan... terima kasih atas keperihatinan

  ReplyDelete
 6. Nk buat nota kena rujuk buku text..tp dlm jawi plk..
  hmmm,,ambik ckgu pnya nota ja lah..senang nk fhm..

  ReplyDelete
  Replies
  1. alangkah bagusnya jika semua anak murid saya mcm awak...

   Delete
 7. thank for share =)

  ReplyDelete
 8. trime ksey pd pmbuad nota.. alhamdulillah.. siap keje saye..

  ReplyDelete
 9. Menorak ke menolak ustaz?

  ReplyDelete
 10. cg...pe web site tok download bnda niek

  ReplyDelete
 11. nak copy nota ni ya...

  ReplyDelete
 12. cg,hikmah mengapa melakukan haji secara ifrad tidak dikenakan dam? ape ye cg?

  ReplyDelete
 13. cg,hikmah mengapa melakukan haji secara ifrad tidak dikenakan dam? ape ye cg?

  ReplyDelete
 14. cg,ape hikmah mengapa melakukan haji secara ifrad tidak dikenakan dam? ape ye cg?

  ReplyDelete
 15. cg,hikmah mengapa melakukan haji secara ifrad tidak dikenakan dam? ape ye cg?

  ReplyDelete
 16. tq...nota cukup lengkap..:)

  ReplyDelete
 17. game tic tac yang best,,hahaha,,akhirnye siap kje skola sye,,ustaz mmng trbaek heheheheh

  ReplyDelete
 18. Salam mohon copy nota nie . ^_^

  ReplyDelete
 19. bagusnya nota ni terima kasih banyak2 cikgu =)

  ReplyDelete
 20. Assalamualaikum..
  Ada tak nota lain ? maksud saya tajuk lain .

  ReplyDelete
 21. terima kasih atas nota-nota diatas. dah lama tinggal zaman sekolah bila di universiti masih memerlukan untuk assignment..saya amik nota ustaz...boleh?

  ReplyDelete
 22. bab sirah kat mana ustaz???

  ReplyDelete
 23. saya ambil utk menyiapkn kerja sekolah saya ya cikgu, terima kasih ;)

  ReplyDelete
 24. bagus la ad blog macam ni,, sambil tunggu fb loading, bley bace2 kejap wat revision ,, hehe...

  ReplyDelete
 25. cg,yg laen ade tak??

  ReplyDelete
 26. saya mhon copy ya cg.

  ReplyDelete
 27. assalamualaikum......saya ingin mencadangkan agar 'remove' game GOTCHA(FREEFLASHTOYS.com) kat bawah ni....amat tidak berpatutan,terutamanya jika dilawati oleh para pelajar @ mereka yg lemah semangat....mohon dipertimbangkan....
  sekian,wassalam.....

  ReplyDelete
 28. thx for this notaa ., trsngt2 la berguna :)

  ReplyDelete
 29. bermakna nota nie... cikgu nk tnya lagu apa yg di play kan ni ?

  ReplyDelete
 30. nk mintak izin copy nota ni ek

  ReplyDelete
 31. nota ringkas tingkatan lima ada tak ?

  ReplyDelete
 32. terima kasih ye cikgu...thn depan ting. 4..nak guna nota nie utk belajar awal2...so nota nie memang padat dan sesuai untuk saya..terima kasih utk berkongsi ilmu...assalamualaikum..:)

  ReplyDelete
 33. assalamualaikum....
  ustaz klau hikmah menunaikan hji kpada negara apa ehh??

  ReplyDelete
 34. GOOD JOB!Saya ex student SMK Trolak...kini juga bergelar pendidik..di BS..tumpang copy nota ini untuk urusan keceriaan kelas dan penyebaran ilmu..terima kasih..

  ReplyDelete
  Replies
  1. baru buka blog ni setelah lama ditinggalkan.... sama-sama..

   Delete
 35. Good Job! saya ex student SMK Trolak..kini juga bergelar pendidik di BS..tumpang copy nota untuk urusan keceriaan kelas dan penyebaran ilmu..

  ReplyDelete
 36. TERIMA KASIH ATAS NOTA INI .IA AMAT MEMBANTU SAYA.KERANA TIADA UST ATAU USTZH YANG MENGAJAR SAYA..INI AMAT MEMBATU SAYA UNUTK MENGHADAPI PEPERIKSAAN KELAK

  ReplyDelete
 37. hikmah melontar di jamrah tak ade ke ????

  ReplyDelete
 38. saya ambil nota,untuk study pai esok dah periksa ujian pertama buku teks tertinggal di sekolah plak..

  ReplyDelete
 39. assalammualaikum,,. terimakasih ustaz..

  ReplyDelete
 40. seronok dapat study dengan nota yang cikgu bagi nie . Terima kasih cikgu :3

  ReplyDelete
 41. Seronok dapat stdy dengan nota yang cikgu buat nie . Alhamdulillah , terima kasih ye cikgu :D

  ReplyDelete
 42. …………………………………..________
  ………………………………,.-’”……………….“~.,
  ………………………..,.-”……………………………..”-.,
  …………………….,/………………………………………..”:,
  …………………,?………………………………………………\,
  ………………./…………………………………………………..,}
  ……………../………………………………………………,:`^`..}
  ……………/……………………………………………,:”………/
  …………..?…..__…………………………………..:`………../
  …………./__.(…..”~-,_…………………………,:`………./
  ………../(_….”~,_……..”~,_………………..,:`…….._/
  ……….{.._$;_……”=,_…….”-,_…….,.-~-,},.~”;/….}
  ………..((…..*~_…….”=-._……”;,,./`…./”…………../
  …,,,___.\`~,……”~.,………………..`…..}…………../
  …………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-”
  …………/.`~,……`-………………………….\……/\
  ………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
  ,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
  …..`=~-,_\_……`\,……………………………\
  ……………….`=~-,,.\,………………………….\
  …………………………..`:,,………………………`\…………..__
  ……………………………….`=-,……………….,%`>–==“
  …………………………………._\……….._,-%…….`\
  ……………………………..,<`.._|_,-&“……lol,..lol1000x

  ReplyDelete
 43. boleh jelaskan.. 2 hikmah Allah SWT membinasakan umat2 tersebut?
  harap dapat dijelaskan dengan segera..
  thanks :)

  ReplyDelete
 44. boleh jelaskan.. 2 hikmah Allah SWT membinasakan umat2 tersebut?
  ini bagi tajuk : manusia perlu bersyukur
  harap dapat dijelaskan dengan segera
  thanks :)

  ReplyDelete
 45. السلام عليكم. ‏
  Trima kash, dapat jgak sya n0ta yg lbh rngkas dn padat nie. . .'all the best'

  ReplyDelete
 46. assalamualaikumw.b.t...Alhamdulillah...jumpa juga akhirnya...trima kasih kpada ckgu yg telah mewujudkan blog nie...bersyukur sangat2x...krana bnyak bahan rujukan yg saya dapati di sini... :D ...Mohon jadikan rujukan untuk kerja skola saya ya... :) ...

  ReplyDelete
 47. Assalamualaikum.. nak copy ya

  ReplyDelete
 48. ak study jap esok triall XD

  ReplyDelete
 49. terime kasih banyak2 ye cikgu..moga ilmu yg cikgu beri nie akan dibalas allah satu hari nanti...

  ReplyDelete
 50. sy gunakan untuk rujukan..nota yg ada dalam ini ,,cukup lngkap..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 51. Bagus betul nota ni. Terbaikkk !

  ReplyDelete
 52. asalamualaikum,cikgu,sya minta izin nk copy cikgu punya nota ya..terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 53. asalamualaikum,sya nk minta izin copy nota ni ya cikgu..terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 54. asalamualaikum,cg,minta izin nk copy nota ni ya cg..terima kasih

  ReplyDelete
 55. Cg, tawaf wada' ke wida'? n knape dlm bku rjukan tlis tawaf tu wajib dilakukan tp cg tlis sunat. Mne 1 yg btul nim?

  ReplyDelete
 56. nota nii bagus laa. siap keja rumah . alhmdulillah :)

  ReplyDelete
 57. CIKGU..MOHON SHARED DLM BLOG SYA BOLEH..NANTI SAYA LETAK COPY BY BLOG CIKGU

  ReplyDelete
 58. saya mohon copy DLM BLOG BOLEH..NANTI SAYA LETAK COPY BY LINE BLOG CIKGU..

  ReplyDelete
 59. assalam, sye ucapkan trimas bebanyak sebab cikgu mmbuat nota yg teramat ringkas namun padat. sye btul2 x mnyangka sye dpt memahami hanya dlm masa beberapa minit sahaja walaupun ting.4 sye trtinggal dgn lebih tepat adalah lngsung x blajar. trima kasih cikgu. nota cikgu amat membantu sye,,.

  ReplyDelete
 60. Terima kasih... benda nie dah membantu saya...

  ReplyDelete
 61. sangat menarik nota ini...tkasih cikgu

  ReplyDelete
 62. senang faham la nota ni. Alhamdulillah :)

  ReplyDelete
 63. banyak betul komen.... xlarat saya nak reply semua.... yang bermanfaat eloklah dikongsi bersama..... saya jarang buka blog ni sebab terlalu banyak tugas diamanahkan... Ada kelapangan saya akan update blog ni.... Untuk fakta jawapan dalam buku teks sahaja yang boleh diterima.... skema jawapan bukan diambil dari buku rujukan tetapi dari buku teks.... harap maklum

  ReplyDelete
 64. terima kasih atas nota2 ini ustaz.. semoga ustaz diberkati ALLAH.. amin.. :)

  ReplyDelete
 65. ……………………………,.-’”……………….“~., ………………………..,.-”……………………………..”-., …………………….,/………………………………………..”:, …………………,?………………………………………………\, ………………./…………………………………………………..,} ……………../………………………………………………,:`^`..} ……………/……………………………………………,:”………/ …………..?…..__…………………………………..:`………../ …………./__.(…..”~-,_…………………………,:`………./ ………../(_….”~,_……..”~,_………………..,:`…….._/ ……….{.._$;_……”=,_…….”-,_…….,.-~-,},.~”;/….} ………..((…..*~_…….”=-._……”;,,./`…./”…………../ …,,,___.\`~,……”~.,………………..`…..}…………../ …………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-” …………/.`~,……`-………………………….\……/\ ………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__ ,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-, …..`=~-,_\_……`\,……………………………\ ……………….`=~-,,.\,………………………….\ …………………………..`:,,………………………`\…………..__ ……………………………….`=-,……………….,%`>–==“ …………………………………._\……….._,-%…….`\ ……………………………..,<`.._|_,-&“……ll

  ReplyDelete
 66. assalamualaikum,ust banyaknya gambarajah,napa ye?ada latihan hadis x?mtk tlg share..ilmu bermanfaat ramai orang kongsi dan sebarkan.tq

  ReplyDelete
 67. Assalammualaikum cg.. sebenarnya nama syirik jail yg cg tulis tuh salah.. yg benarnya syirik jali... terima kasih di atas nota yg rinhkas dan padat ini

  ReplyDelete
 68. minta kebenaran copy ya

  ReplyDelete